Wedstrijdreglement

Omdat iedereen evenveel kansen verdient...
background
Reglement van de Scholenwedstrijd Recyca ism met Baert. Schooljaar 2017-2018.
Artikel 1

De BVBA Recyca met maatschappelijke zetel te Delften 23 Hal 701 in 2390 Westmalle, organiseert een inzamel- en recyclagewedstrijd bestemd specifiek voor scholen.

Artikel 2

Recyca informeert de deelnemers dat adresgegevens, bekomen via deze wedstrijd, zullen verwerkt worden in de database van Recyca voor intern gebruik en voor direct mail. Deelnemers hebben het recht de lijst van Recyca te consulteren om na te gaan welke persoonlijke informatie over hem opgeslagen is.

Artikel 3

De deelname aan de wedstrijd, aangeboden door Recyca van 15 september 2017 tot 30 juni 2018, is voorbehouden aan alle scholen erkend in België en Nederland. Deelname is geldig vanaf bevestiging van inschrijving in deze wedstrijd door Recyca aan de deelnemer. Inschrijving kan door het volledig invullen van het wedstrijdinschrijvingsformulier en akkoord bepaling met het betreffende wedstrijdreglement via de site scholen.recyca.be. Elke deelnemer ontvangt na inschrijving gratis een wedstrijdpakket volgens behoefte.

Artikel 4

Doel is het inzamelen van vergoedbare toner- en inktcartridges, en kleine elektrische en elektronische apparaten. Elke vergoedbare inkt-cartridge en toner vertegenwoordigt een aantal punten. Elke kilo ingezameld materiaal levert punten op. Een ton materiaal levert de school 600 punten op ofwel € 150. Deze punten kunnen ten allen tijde omgeruild worden voor een waardebon te besteden bij Baert en dit ten laatste 6 maand na afsluit van de actie. Nadien vervallen deze punten en worden de tellers op nul gezet. Onderaan vindt u reeds de link naar de website van Baert.

Bepaling van de best inzamelende scholen. Om de wedstrijd toegankelijk te maken voor alle grootordes van scholen werd gekozen om de best inzamelende scholen te bepalen op basis van volgende berekening: aantal ingezamelde vergoedbare inkt-cartridges en toners en kleine elektrische en elektronische apparaten gedeeld door het aantal leerlingen van de school. Elke deelnemer zal nooit cash gelden ontvangen voor geleverde goederen en verklaart zich volledig akkoord om enkel vergoed te worden in punten nadien te besteden bij de onderneming Baert. Tijdens de actie kan dit niet gewijzigd worden.

Artikel 5

Om de deelname te verzekeren van de nog opgehaalde goederen op 30 juni 2018, en de correcte en goede telling ervan , zal de toekenning maar pas gedurende de maand juni 2017 geschieden. Elke school krijgt dan zijn definitieve puntenaantal toegestuurd in een overzichtelijke tellijst. Zo ook worden alle winnaars op hun beurt extra aangeschreven om hun prijs in ontvangst te nemen. Elke school krijgt bij tussentijdse levering (tijdens de actie) van goederen aan Recyca reeds een duidelijk overzicht van het tot op die moment bekomen puntenaantal. Via de scholenwedstrijd site kan je simpelweg met een muisklik ten alle tijden een gratis ophaling aanvragen, je puntensaldo consulteren of je puntensaldo inwisselen.

Wij wensen alle deelnemers veel inzamelplezier en succes!